ประมูลหลัก ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา 10.10 น.

(อาจมี วัน/เวลา อื่นๆ เพิ่มเติมในแต่ละสัปดาห์)

Responsive image

ระบบฝากราคา

เพิ่มความสะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าจอ ง่ายๆ ฝากราคาไว้กับเรา

ดูเพิ่มเติม

ระบบประมูล TIMEFIX

มีเวลาดูรถชิลล์ๆ สบายๆ มีเวลาตัดสินใจ ไม่ต้องรีบ ลดข้อผิดพลาด

ดูเพิ่มเติม

ระบบค้นหาเล่มทะเบียน

รับเล่มได้เมื่อไหร่ เล่มมาหรือยัง มาทางนี้ มีคำตอบ

ดูเพิ่มเติม